SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14080
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14080Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14080
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Lepené lamelové drevo a lepené masívne drevo. Požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Glued laminated timber and glued solid timber. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.060.99
Triediaci znak: 73 1713
Úroveň zapracovania: idt EN 14080:2013
Vestník: 11/13
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14080:2006-06 (73 1713), STN EN 385:2003-07 (49 1538), STN EN 386:2003-07 (49 2630), STN EN 387:2003-07 (49 2634), STN EN 390:1999-03 (49 2629), STN EN 391:2003-07 (49 2631), STN EN 392:1998-11 (49 2632), STN EN 1194:2001-09 (73 1714)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje parametre týchto lepených lamelových výrobkov: -lepeného lamelového dreva, -lepeného masívneho dreva, -lepeného lamelového dreva s veľkými klinovými spojmi, -konštrukčných prvkov vytvorených z lepeného lamelového dreva -na použitie v nosných drevených stavebných konštrukciách budov a mostov. Stanovuje aj minimálne požiadavky na výrobu, ustanovenia na hodnotenie a preukazovanie zhody1) podľa originálu v zmysle CPD a označovanie lepených lamelových výrobkov. Táto európska norma sa vzťahuje na lepené lamelové drevo, vyrobené z ihličnatých drevín uvedených v tejto norme alebo z topoľa, skladajúceho sa z dvoch alebo viacerých vrstiev majúcich hrúbku od 6 mm do 45 mm (vrátane). Niektoré ustanovenia tejto európskej normy sa môžu vzťahovať na lepené lamelové drevo vyrobené z listnatých drevín. V tomto prípade sa neuplatňuje príloha ZA.