SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 845-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 845-2


Označenie: STN EN 845-2 zrušená
Slovenský názov: Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady
Anglický názov: Specification for ancillary components for masonry. Part 2: Lintels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2014
Dátum zrušenia: 30. 4. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.080.30
Triediaci znak: 72 2710
Úroveň zapracovania: idt EN 845-2:2013
Vestník: 12/13
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 845-2+A1:2017-01 (72 2710)
Nahradené normy: STN EN 845-2:2004-07 (72 2710)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na prefabrikované preklady s maximálnym rozpätím 4,5 m, vyrobené z ocele, pórobetónu, umelého kameňa, betónu, žiaruvzdorných keramických murovacích prvkov, vápenno-pieskových murovacích prvkov, murovacích prvkov z prírodného kameňa, alebo vyrobené pri použití kombinácie uvedených materiálov. Betónové a oceľové nosníky, pre ktoré platí príslušná norma EN 1090-1, STN EN 12602 a STN EN 13225, nie sú predmetom tejto normy. Prefabrikované preklady môžu byť buď ako samostatný celok, alebo môžu tvoriť časť spriahnutého prekladu. Táto európska norma neplatí pre: a)preklady zhotovené kompletne na stavbe; b)preklady, ktorých ťahané oblasti sú zhotovené na stavbe; c)drevené preklady; d)nevystužené preklady z prírodného kameňa. Lineárne prvky s rozpätím pri svetlej šírke väčšej ako 4,5 m a lineárne prvky určené na všeobecné použitie (napr. nosníky) nie sú zahrnuté v tejto norme.