SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 286-2/AC
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 286-2/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 286-2/AC
Slovenský názov: Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Sústava pravidiel ISO na tolerovanie dĺžkových rozmerov. Časť 2: Tabuľky tolerančných tried a medzných odchýlok pre diery a hriadele (ISO 286-2: 2010)
Anglický názov: Geometrical product specifications (GPS).ISO code system for tolerances on linear sizes.Part 2:Tables of standard tolerance classes and limit deviations for holes and shafts (ISO 286-2:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 01 4201
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 286-2:2010/AC:2013, idt ISO 286-2:2010/Cor 1:2013
Vestník: 12/13
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 286 uvádza hodnoty medzných odchýlok na spoločne používané tolerančné triedy pre diery a hriadele z tabuliek uvedených v ISO 286-1.Obsahuje aj hodnoty pre horné medzné odchýlky ES (pre diery) a es (pre hriadele) a dolné medzné odchýlky EI (pre diery) a ei (pre hriadele) (pozri obrázok 1 a 2).