SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 74 6501
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 74 6501Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 74 6501
Slovenský názov: Zárubne dverí. Zárubne z ocele. Štandardné obvodové zárubne
Anglický názov: Door frames. Steel door frames. Standard perimeter door frames
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6501
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/14
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 74 6501:1987-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa vzťahuje na štandardné obvodové zárubne z valcovaného plechu z ocele tvárneného za studena, ktoré ako súčasť otočných dverí sú určené na zavesenie dverového krídla. Zárubne z ocele podľa tejto normy sa môžu dodávať samostatne alebo spolu s dverovým krídlom ako dvere - dverová zostava. Dvere - dverová zostava, ktorej súčasťou sú zárubne vyrobené podľa tejto normy, sú určené len na základné použitie vo vnútorných priestoroch stavby. Akékoľvek deklarované použitie dverí - dverovej zostavy, ktorej súčasťou sú zárubne vyrobené podľa tej-to normy nad rámec základného použitia (napr. dvere s tepelnou a zvukovou izoláciou, požiarne dvere, dvere odolné proti vlámaniu a pod.), je nutné overiť skúškou alebo výpočtom spolu s dverovým krídlom podľa príslušných platných technických noriem. Norma stanovuje štyri základné typy profilu obvodovej zárubne z ocele a spôsob jeho zabudovania do stavebného otvoru vytvoreného murovaným alebo montovaným stenovým systémom.