SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 74 6350
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 74 6350Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 74 6350
Slovenský názov: Svetlíky. Svetlíky z ocele. Navrhovanie, požiadavky, skúšanie
Anglický názov: Steel skyligts. design, requirements, testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6350
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/14
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 74 6350:1985-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na navrhovanie, výrobu, kontrolu, dodávanie, skladovanie a skúšanie oceľových netme-lených zasklených svetlíkov a svetlíkov, ktorých hlavnú nosnú funkciu plní nekovový materiál, napríklad plast (ďalej len oceľových svetlíkov) určených na použitie na oceľové, betónové alebo drevené časti strešnej konštrukcie. Norma neplatí na zasklené pásy okien umiestnené v rovine strešného plášťa alebo medzi dvoma rôznymi strešnými plochami a na odvody dymu.