Tlačiť

STN EN 13402-3


Označenie: STN EN 13402-3 zrušená
Slovenský názov: Označovanie veľkostí oblečenia. Časť 3: Telesné rozmery a intervaly
Anglický názov: Size designation of clothes. Part 3: Body measurements and intervals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2014
Dátum zrušenia: 1. 3. 2018
Jazyk: SK
ICS: 61.020
Triediaci znak: 80 7006
Úroveň zapracovania: idt EN 13402-3:2013
Vestník: 03/14
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13402-3:2018-03 (80 7006)
Nahradené normy: STN EN 13402-3:2005-11 (80 7006)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument zavádza tabuľky pre telesné rozmery a intervaly na zostavovanie normalizovaných veľkostí oblečenia pre mužov, ženy, chlapcov, dievčatá a dojčatá. Rozmery oblečenia tento dokument neobsahuje. Príklady označenia odevov etiketou s normalizovaným piktogramom (pozri EN 13402-1) sú uvedené v prílohe A (informatívnej) tohto dokumentu.