SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1591-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1591-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1591-4
Slovenský názov: Príruby a ich spoje. Časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
Anglický názov: Flanges and their joints. Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.100.30, 23.040.60
Triediaci znak: 13 1561
Úroveň zapracovania: idt EN 1591-4:2013
Vestník: 01/14
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P CEN/TS 1591-4:2008-08 (13 1561)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma je určená pre technikov pracujúcich so skrutkovými spojmi a ich nadriadených pracovníkov, zodpovedných technikov (inžinierov), ktorí rozoberajú, montujú a uťahujú skrutkové spoje akéhokoľvek tvaru kritických častí prevádzkovaných tlakových systémov. Zlyhanie spoja v takomto systéme by mohlo ohroziť personál, zariadenie (dielňu) alebo životné prostredie. V tomto dokumente sa uvádza spôsob na dosiahnutie spôsobilosti pri využívaní zručnosti na bezpečné a úspešné rozoberanie, montovanie a uťahovanie skrutkových spojov tlakových častí akéhokoľvek tvaru podľa návrhového zaťaženia skrutky zdokumentovaného v pracovných pokynoch. Cieľom je vytvorenie spoja, ktorý je schopný udržať tesný stav počas jeho prevádzkovej životnosti.