SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1793-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1793-1


Označenie: STN EN 1793-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 1: Vlastné charakteristiky zvukovej pohltivosti
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the acoustic performance. Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2014
Dátum zrušenia: 1. 9. 2017
Jazyk: SK
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6041
Úroveň zapracovania: idt EN 1793-1:2012
Vestník: 03/14
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1793-1:2017-09 (73 6041)
Nahradené normy: STN EN 1793-1:2013-10 (73 6041)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje laboratórnu metódu merania zvukovej pohltivosti plochých protihlukových clôn alebo plochého obkladu oporných múrov alebo tunelov. Zahŕňa posúdenie vlastnej zvukovej pohltivosti zariadení na zníženie hluku na okraji pozemných komunikácií, ktoré môžu byť zostavené vo vnútri skúšobného zariadenia opísaného v EN ISO 354. Skúšobná metóda uvedená v EN ISO 354, na ktorú táto norma odkazuje, platí zásadne len pre rovinné pohlcovače s vylúčením zariadení, ktoré sa správajú ako rezonátory s malým tlmením. Niektoré zariadenia sa môžu od týchto požiadaviek výrazne odchyľovať a v týchto prípadoch je potrebné výsledky interpretovať opatrne.