SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1793-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1793-6


Označenie: STN EN 1793-6 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 6: Vlastné charakteristiky - In situ hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach priameho zvukového poľa
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the acoustic performance. Part 6: Intrinsic characteristics – In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2014
Dátum zrušenia: 1. 1. 2019
Jazyk: SK
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6041
Úroveň zapracovania: idt EN 1793-6:2012
Vestník: 03/14
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1793-6:2019-01 (73 6041)
Nahradené normy: STN EN 1793-6:2013-10 (73 6041)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma opisuje skúšobnú metódu na meranie veličiny reprezentujúcej vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti pre zariadenia na zníženie hluku z dopravy: index nepriezvučnosti. Skúšobná metóda je určená na nasledujúce aplikácie: -určenie vlastných charakteristík vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku, ktoré sa inštalujú pozdĺž ciest, pre merania in situ alebo v laboratórnych podmienkach; -určenie in situ vnútorných charakteristík vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku, ktoré sa používajú; -porovnanie technických špecifikácií so skutočnými údajmi o vlastnostiach po dokončení stavebných prác; -overenie dlhodobých vlastností zariadení na zníženie hluku (pri opakovanom použití metódy); -interaktívny proces návrhu nových produktov, vrátane formulácie návodov na inštaláciu. Skúšobná metóda nie je určená na určenie vlastných charakteristík vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku, ktoré majú byť inštalované v dozvukových podmienkach.