SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15804+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15804+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15804+A1
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov
Anglický názov: Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2014
Dátum zrušenia: 31. 10. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.010.99
Triediaci znak: 73 0912
Úroveň zapracovania: idt EN 15804:2012+A1:2013
Vestník: 07/14
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15804+A2:2020-05 (73 0912)
Nahradené normy: STN EN 15804:2012-08 (73 0912)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR*)) v procese environmentálneho označovania typu III pre stavebné výrobky a služby.Základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR):-definujú deklarované parametre a spôsob ich zberu a vykazovania,-definujú fázy životného cyklu produktu, ktoré sú zohľadnené v EPD, a procesy zahrnuté v jednotlivých fázach životného cyklu,-definujú pravidlá jednotlivých scenárov,-obsahujú pravidlá výpočtu inventarizačnej analýzy životného cyklu a posudzovania vplyvov životného cyklu, ktoré sú základom pre EPD, zahŕňajúc špecifikáciu kvality použitých údajov,-obsahujú pravidlá poskytovania informácií o predurčených environmentálnych a zdravotných záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v hodnotení životného cyklu produktu, stavebného procesu alebo služby, ak je to potrebné,-definujú podmienky, za ktorých je možné stavebné výrobky na základe informácií z EPD navzájom porovnávať.