Tlačiť

STN P CEN/TS 14578Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 14578
Slovenský názov: Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou alebo na kanalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčaný postup inštalovania
Anglický názov: Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP). Recommended practice for installation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.040.20, 83.140.99
Triediaci znak: 73 6633
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 14578:2013
Vestník: 07/14
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P CEN/TS 14578:2005-09 (73 6633)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia (CEN/TS) špecifikuje odporúčané postupy podzemného inštalovania potrubných systémov vyrobených zo sklených laminátov na báze nenasýtenej polyesterovej živice (GRP-UP), určených na používanie na tlakové alebo beztlakové vodovodné alebo kanalizačné aplikácie, ktoré podľa vhodnosti vyhovujú EN 14364 alebo EN 1796. Je použiteľná pri potrubných systémoch z GRP-UP menovitej svetlosti od DN 100 do DN 4000, ktoré sú určené na používanie na vedenie kvapalín pri teplote až do 50 oC a tlaku 0,5 bar a väčšom. Návrhové postupy, určovanie dlhodobého súčiniteľa bezpečnosti založeného na polopravdepodobnostnom priblížení, na prípustnom hydraulickom ráze a prí¬pustnom podtlaku pri potrubiach z GRP uložených v zemi sú riešené technickou špecfikáciou CEN/TS 14807. Potrubné systémy vyhovujúce EN 1796 alebo EN 14364 sa môžu použiť aj na nadzemné aplikácie za predpokladu, že pri návrhu rúr a spojov sa zohľadní účinok okolitého prostredia a podpier.