SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14129
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14129Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14129
Slovenský názov: Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Tlakové poistné ventily určené pre nádrže na LPG
Anglický názov: LPG Equipment and accessories. Pressure relief valves for LPG pressure vessels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 07 8221
Úroveň zapracovania: idt EN 14129:2014
Vestník: 07/14
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 12/14,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14129:2005-08 (07 8221)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na navrhovanie a skúšanie pružinových tlakových poistných ventilov a ventilov s tepelne rozťažnou jednotkou používané v: stabilných tlakových nádržiach na LPG; tlakových nádržiach na LPG inštalovaných na autocisternách (cisternových vozidlách), železničných cisternách (cisternových vozňoch), prepravných nádržiach alebo snímateľných cisternách.Táto európska norma neplatí na výrobné skúšky. V prípade ventilov na používanie pri extrémne nízkej teplote sa požaduje skúšanie pri –40 °C podľa normatívnej prílohy B.Požiadavky na príslušenstvo poistných ventilov, napríklad na uzatváracie zariadenia, rozdeľovače a od¬vzdušňovacie potrubia sa uvádzajú v EN 14071.Ventily navrhnuté podľa tejto normy sú určené osobitne na používanie v zariadeniach LPG. Ventily vyrobené podľa EN ISO 4126-1 sa môžu tiež použiť v určitých zariadeniach LPG. Termíny použité pri tlakových poistných ventiloch sú graficky zobrazené v prílohe A.