Tlačiť

STN EN 14471


Označenie: STN EN 14471 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Komínové systémy s plastovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2014
Dátum zrušenia: 1. 9. 2015
Jazyk: EN
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4216
Úroveň zapracovania: idt EN 14471:2013
Vestník: 07/14
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14471+A1:2015-09 (73 4216)
Nahradené normy: STN EN 14471:2008-10 (73 4216)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: