SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 2044
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 2044Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 2044
Slovenský názov: Dynamické skúšky stavebných konštrukcií
Anglický názov: Dynamic tests of building structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 91.080
Triediaci znak: 73 2044
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/14
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 2044:1983-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre vykonávanie a vyhodnocovanie dynamických skúšok všetkých druhov stavebných konštrukcií a ich častí, prípadne dielcov navrhovaných podľa princípov STN EN 1990. Ustanovenia tejto nor¬my sa môžu použiť i pre zaťažovacie skúšky konštrukcií navrhovaných podľa iných princípov než podľa STN EN 1990, t. j. podľa dovolených namáhaní, prípadne podľa stupňa bezpečnosti . Táto norma nadväzuje na STN 73 2030 a STN 73 2031. Norma neplatí pre mosty a konštrukcie, ktoré sa skúšajú podľa STN 73 6209 a pre skúšky stavebných dielcov na zaťaženie rázom, ktoré sa skúšajú podľa STN 73 2035.