Tlačiť

STN EN 16489-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16489-1
Slovenský názov: Profesionálne služby umelého slnenia. Časť 1: Požiadavky na zabezpečenie vzdelávania
Anglický názov: Professional indoor UV exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.080.30
Triediaci znak: 96 9001
Úroveň zapracovania: idt EN 16489-1:2014
Vestník: 09/14
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: