Tlačiť

STN EN 15497


Označenie: STN EN 15497 zrušená
Slovenský názov: Konštrukčné drevo s klinovým spojom. Požiadavky na vlastnosti a minimálne výrobné požiadavky
Anglický názov: Structural finger jointed solid timber - Performance requirements and minimum production requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2015
Dátum zrušenia: 1. 2. 2016
Jazyk: EN
ICS: 79.040
Triediaci znak: 73 2200
Úroveň zapracovania: idt EN 15497:2014
Vestník: 03/15
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15497:2016-02 (49 1538)
Nahradené normy: STN EN 385:2003-07 (49 1538)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: