Tlačiť

STN EN 13205-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13205-1
Slovenský názov: Pracovná expozícia. Hodnotenie pracovných charakteristík zariadení na meranie koncentrácie polietavých častíc. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3622
Úroveň zapracovania: idt EN 13205-1:2014
Vestník: 10/14
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13205:2002-11 (83 3622)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: