SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15548-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15548-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 15548-1
Slovenský názov: Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné prevádzky. Stanovenie tepelného odporu metódou chránenej teplej dosky. Časť 1: Merania pri zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
Anglický názov: Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 ?C to 850 ?C
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.100.60
Triediaci znak: 73 0714
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15548-1:2014
Vestník: 10/14
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P CEN/TS 15548-1:2012-04 (73 0714)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 7. 2016.
Predmet normy: