Tlačiť

STN EN ISO 22301


Označenie: STN EN ISO 22301 zrušená
Slovenský názov: Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2012)
Anglický názov: Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2014
Dátum zrušenia: 1. 4. 2017
Jazyk: EN
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 83 0002
Úroveň zapracovania: idt ISO 22301:2012, idt EN ISO 22301:2014
Vestník: 11/14
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22301:2017-04 (83 0002)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: