SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1992-1-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1992-1-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1992-1-1+A1
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-1:2004, idt EN 1992-1-1:2004/AC:2010, idt EN 1992-1-1:2004/A1:2014
Vestník: 05/15
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 11/15
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Poznámka vo Vestníku: Táto norma je konsolidovaným znením STN EN 1992-1-1: 2006, STN EN 1992-1-1: 2006/AC: 2008, STN EN 1992-1-1: 2006/AC2: 2011 so zapracovanou zmenou STN EN 1992-1-1: 2006/A1: 2015
Predmet normy: Časť 1-1 Eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre navrhovanie konštrukcií z prostého betónu, železobetónu a predpätého betónu, vyrobeného z hutného a pórovitého kameniva a špecifické pravidlá pre budovy.Kapitoly 1 a 2 uvádzajú dopĺňajúce články k článkom uvedeným v EN 1990 „Zásady navrhovania konštrukcií“.Táto časť 1-1 nezahŕňa: - použitie hladkej výstuže; - odolnosť proti požiaru; - zvláštnosti určitých druhov budov (ako sú výškové budovy); - zvláštnosti určitých druhov inžinierskych diel (viadukty, mosty, priehrady, tlakové nádoby, námorné plošiny a nádrže na kvapaliny); - prvky z medzerovitého betónu a pórobetónu, z betónu s ťažkým kamenivom, alebo obsahujúcim tuhé oceľové vložky (pozri Eurokód 4 pre oceľobetónové spriahnuté konštrukcie).