SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 19065-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 19065-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 19065-1
Slovenský názov: Plasty. Akrylonitril-styrén-akrylát (ASA), akrylonitril-(etylén-propylén-dién)-styrén (AEPDS) a akrylonitril-chlórovaný polyetylén-styrén (ACS) na tvárnenie a vytláčanie. Časť 1: Systém označovania a základy na špecifikáciu (ISO 19065-1: 2014)
Anglický názov: Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 64 2601
Úroveň zapracovania: idt ISO 19065-1:2014, idt EN ISO 19065-1:2014
Vestník: 04/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 6402-1:2003-08 (64 2601)
Poznámka vo Vestníku: ;
Predmet normy: