Tlačiť

STN EN 15632-2+A1


Označenie: STN EN 15632-2+A1 zrušená
Slovenský názov: Vedenie vodných tepelných sietí. Ohybné rúrové systémy s tepelnou izoláciou. Časť 2: Združené rúrové systémy z plastových rúr. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2015
Dátum zrušenia: 1. 8. 2022
Jazyk: EN
ICS: 23.040.01
Triediaci znak: 38 3378
Úroveň zapracovania: idt EN 15632-2:2010+A1:2014
Vestník: 04/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15632-2:2022-08 (38 3378)
Nahradené normy: STN EN 15632-2:2010-08 (38 3378)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: