Tlačiť

STN EN 60071-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60071-5
Slovenský názov: Koordinácia izolácie. Časť 5: Postupy pre meničové stanice jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC)
Anglický názov: Insulation co-ordination - Part 5: Procedures for high-voltage direct current (HVDC) converter stations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2015
Dátum zrušenia: 13. 12. 2025
Jazyk: EN
ICS: 29.080.30
Triediaci znak: 33 0400
Úroveň zapracovania: idt IEC 60071-5:2014, idt EN 60071-5:2015
Vestník: 05/15
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: