Tlačiť

STN EN 12309-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12309-5
Slovenský názov: Plynové sorpčné zariadenia na vykurovanie a/alebo chladenie s menovitým tepelným príkonom najviac 70 kW. Časť 5: Požiadavky
Anglický názov: Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 27.080, 91.140.30
Triediaci znak: 06 1520
Úroveň zapracovania: idt EN 12309-5:2014
Vestník: 05/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: