Tlačiť

STN EN 1253-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1253-2
Slovenský názov: Vpusty v budovách. Časť 2: Strešné odvodňovacie žľaby a podlahové vpusty bez zápachovej uzávierky
Anglický názov: Gullies for buildings - Part 2: Roof drains and floor gullies without trap
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6765
Úroveň zapracovania: idt EN 1253-2:2015
Vestník: 07/15
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1253-2:2004-06 (73 6765)
Poznámka vo Vestníku: Pripravuje sa vydanie v slovenskom jazyku.
Predmet normy: