SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15989
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15989Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 15989
Slovenský názov: Vozidlá a zariadenia pre hasičskú a záchrannú službu. Grafické značky na ovládacie prvky a indikátory a na označovanie
Anglický názov: Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 01.080.20, 13.220.10
Triediaci znak: 92 0601
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15989:2015
Vestník: 07/15
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P CEN/TS 15989:2010-07 (92 0601)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 5. 2017.
Predmet normy: