SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 1046
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 1046


Označenie: TNI CEN/TR 1046 zrušená
Slovenský názov: Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Systémy na dopravu vody alebo odpadovej vody mimo konštrukcie budov. Pokyny na podzemné inštalovanie
Anglický názov: Thermoplastics piping and ducting systems. Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage. Practices for underground installation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2015
Dátum zrušenia: 1. 9. 2021
Jazyk: SK
ICS: 23.040.01
Triediaci znak: 73 6741
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 1046:2013
Vestník: 10/15
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CEN/TS 1046:2021-09 (73 6741)
Nahradené normy: TNI CEN/TR 1046:2014-08 (73 6741), STN P CEN/TS 1852-3:2003-12 (73 6741)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická správa je použiteľná na inštalovanie podzemných potrubných systémov z termoplastov použitých na dopravu vody alebo odpadovej vody gravitačne alebo pod tlakom. Určená je na používanie pre rúry menovitej svetlosti až do DN 1600 (vrátane). Kdekoľvek je v tejto technickej správe použitý termín „rúra“, vzťahuje sa aj na akékoľvek „tvarovky“, „príslušenstvo“ a „súčasti“, ak nie je špecifikované inak. Požiadavky a inštrukcie týkajúce sa uvedenia systému do prevádzky sa môžu nájsť v EN 805 a EN 1610 a v príslušných národných a (alebo) miestnych predpisoch.