Tlačiť

STN EN 1536+A1


Označenie: STN EN 1536+A1 zrušená
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty
Anglický názov: Execution of special geotechnical work - Bored piles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2015
Dátum zrušenia: 1. 2. 2019
Jazyk: EN
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1002
Úroveň zapracovania: idt EN 1536:2010+A1:2015
Vestník: 10/15
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1536+A1:2019-02 (73 1002)
Nahradené normy: STN EN 1536:2011-04 (73 1002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: