Tlačiť

STN 33 1500/Z2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 33 1500/Z2
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení
Anglický názov: Electrical engineering regulations. Inspection and testing of electrical installations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 33 1500
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/15
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 12/99,
Nariadenie vlády: 391/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: