Tlačiť

STN EN 1373


Označenie: STN EN 1373 zrušená
Slovenský názov: Lepidlá. Skúšobná metóda pre lepidlá na dlážkoviny a obklady stien. Skúška šmykom
Anglický názov: Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2015
Dátum zrušenia: 1. 1. 2020
Jazyk: EN
ICS: 83.180
Triediaci znak: 66 8625
Úroveň zapracovania: idt EN 1373:2015
Vestník: 10/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22632:2020-01 (66 8625)
Nahradené normy: STN EN 1373:2001-07 (66 8625)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: