Tlačiť

STN EN ISO 15848-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 15848-1
Slovenský názov: Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 1: Klasifikačný systém a kvalifikačné postupy typovej skúšky ventilov (ISO 15848-1: 2015)
Anglický názov: Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves (ISO 15848-1:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 23.060.01
Triediaci znak: 13 0107
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15848-1:2015, idt ISO 15848-1:2015
Vestník: 10/15
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A1 V 06/17
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 15848-1:2006-08 (13 0107)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: