Tlačiť

STN 73 2901/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 2901/O1
Slovenský názov: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
Anglický názov: Performance of External thermal insulation composite systems (ETICS)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2901
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/15
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií, napr. fenolovej peny (PF), polyuretánu (PU) s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva na trh ako ucelený systém. ETICS predovšetkým zabezpečuje tepelnú ochranu budovy a jej ochranu pred klimatickými vplyvmi. Nezabezpečuje vzduchotesnosť zatepľovanej stavebnej konštrukcie, ktorá sa dosiahne stavebnými prácami pri zhotovovaní ETICS.