SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 34 3085
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 34 3085Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 34 3085
Slovenský názov: Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách
Anglický názov: Rules for handling of electrical equipment in case of fire or flood
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.020
Triediaci znak: 34 3085
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/15
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 34 3085:1961-01
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre odborných pracovníkov podnikov prevádzkujúcich prenosové a distribučné siete, odborných pracovníkov výrobní elektrickej energie, odborných pracovníkov na elektrických zariadeniach v priemyselných závodoch, výrobniach, pracoviskách, v obchodoch, administratívnych a kultúrnych centrách v železničnej a mestskej doprave a podobne, osoby poverené obcou alebo závodom (pozri 2.1) a osoby riadiace záchranné práce (veliteľ zásahu).Táto norma určuje pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením, ktoré je súčasťou stavby, resp. technologického objektu pri mimoriadnych udalostiach spôsobených požiarom alebo zátopou, ktorých cieľom je:a) zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom u osôb vykonávajúcich hasenie a záchranné práce; b) zabránenie škodám, ktoré by mohli vzniknúť neúčelným vypnutím prívodu elektrickej energie, nevhodným použitím hasebných prostriedkov alebo nevhodným spôsobom záchranných prác.