SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15987
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15987Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15987
Slovenský názov: Usne. Terminológia. Základné definície pre obchod s usňami
Anglický názov: Leather. Terminology. Key definitions for the leather trade
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.59, 59.140.99
Triediaci znak: 79 0010
Úroveň zapracovania: idt EN 15987:2015
Vestník: 11/15
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 15987:2015-09 (79 0010)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje najdôležitejšie termíny s definíciami, používané v obchodnom styku s usňami a poskytuje návod na správne používanie termínu „useň“. Parametre definované v tejto norme sa posudzujú podľa normalizovaných skúšobných metód na usne.