SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 206/NA
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 206/NAPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 206/NA
Slovenský názov: Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Anglický názov: Concrete. Specification, performance, production and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2403
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/15
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na konštrukcie betónované na stavbe, prefabrikáty a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb. Betón, na ktorý sa vzťahuje táto norma, môže byť: -obyčajný, ťažký a ľahký; -miešaný na stavbe, transportbetón alebo vyrobený v závode na prefabrikované dielce; -zhutnený alebo samozhutniteľný, ktorý neobsahuje výrazné množstvo vzduchových pórov okrem prevzdušnenia.Táto norma špecifikuje požiadavky na: -zložky betónu; -vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu a ich overovanie; -medzné hodnoty zloženia betónu; -špecifikáciu betónu; -dodávanie čerstvého betónu; -postupy riadenia výroby; -kritériá zhody a hodnotenie zhody.Iné európske normy na špecifické výrobky, napr. na prefabrikované výrobky alebo na procesy v rozsahu predmetu tejto normy môžu vyžadovať alebo dovoľovať odchýlky od tejto normy. Doplňujúce alebo odlišné požiadavky sa môžu uvádzať na špecifické použitie v ďalších európskych normách.