Tlačiť

STN EN ISO 17628Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 17628
Slovenský názov: Geotechnický prieskum a skúšanie. Geotermálne skúšky. Určenie tepelnej vodivosti zemín a skalných hornín použitím výmenníka tepla vo vrte (ISO 17628: 2015)
Anglický názov: Geotechnical investigation and testing - Geothermal testing - Determination of thermal conductivity of soil and rock using a borehole heat exchanger (ISO 17628:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.080.20, 93.020
Triediaci znak: 73 1012
Úroveň zapracovania: idt ISO 17628:2015, idt EN ISO 17628:2015
Vestník: 12/15
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: