SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 6141
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 6141Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 6141
Slovenský názov: Analýza plynov. Obsah certifikátov kalibračných plynných zmesí (ISO 6141: 2015)
Anglický názov: Gas analysis. Contents of certificates for calibration gas mixtures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 71.040.40
Triediaci znak: 38 5610
Úroveň zapracovania: idt ISO 6141:2015, idt EN ISO 6141:2015
Vestník: 01/16
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 11/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 6141:2015-08 (38 5610)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje minimálne požiadavky na obsah certifikátov homogénnych plynných zmesí v tlakových fľašiach, ktoré sa používajú ako kalibračné plynné zmesi. Táto medzinárodná norma platí aj na čisté plyny, ak sa používajú ako kalibračné plynné zmesi. Plyny a plynné zmesi vyrobené na iné účely nie sú predmetom tejto medzinárodnej normy. Požiadavky tejto medzinárodnej normy sa vzťahujú na metrologické aspekty kalibračných plynných zmesí. Iné aspekty, napríklad bezpečnostné a legislatívne, nie sú predmetom tejto medzinárodnej normy.Táto medzinárodná norma špecifikuje aj doplňujúce informácie (nepovinné údaje) odporúčané na charakterizovanie homogénnej plynnej zmesi dodávanej pod tlakom v tlakovej fľaši alebo inej nádobe. Nezaoberá sa údajmi súvisiacimi s bezpečnosťou a príslušným označeniami.