SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 50003
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 50003


Označenie: STN ISO 50003 zrušená
Slovenský názov: Systémy energetického manažérstva. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov energetického manažérstva
Anglický názov: Energy management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2016
Dátum zrušenia: 1. 5. 2022
Jazyk: SK/EN
ICS: 27.010
Triediaci znak: 38 0010
Úroveň zapracovania: idt ISO 50003:2014
Vestník: 01/16
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 50003:2022-05 (38 0010)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na kompetentnosť, konzistentnosť a nestrannosť pri auditovaní a certifikácii systémov energetického manažérstva (EnMS) pre orgány, poskytujúce tieto služby. Na zabezpečenie efektívnosti auditovania EnMS táto norma sa zaoberá procesom auditovania, požiadavkami na kompetentnosť pracovníkov, ktorí sa podieľajú na certifikačnom procese systémov energetického manažérstva, trvaním auditov a vzorkovaním viacerých miest.Táto medzinárodná norma je určená na používanie spolu s ISO/IEC 17021: 2011. Požiadavky ISO/IEC 17021: 2011 sa tiež uplatňujú v tejto norme.