Tlačiť

STN EN ISO 8098Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 8098
Slovenský názov: Bicykle. Bezpečnostné požiadavky na bicykle pre malé deti (ISO 8098: 2014)
Anglický názov: Cycles. Safety requirements for bicycles for young children
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 43.150, 97.190
Triediaci znak: 30 9041
Úroveň zapracovania: idt ISO 8098:2014, idt EN ISO 8098:2014
Vestník: 05/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 8098:2014-11 (30 9041)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje bezpečnostné a funkčné požiadavky a skúšobné metódy na bicykle pre malé deti so zreteľom na konštrukciu, montáž a skúšanie úplne zmontovaných bicyklov a ich podzostáv. Poskytuje takisto pokyny s inštrukciami na používanie a starostlivosť o bicykle. Táto medzinárodná norma platí na bicykle s maximálnou výškou sedla väčšou ako 435 mm a menšou ako 635 mm, podporujúcou prenos pohybu na zadné koleso. Táto norma neplatí na špeciálne bicykle určené na akrobaciu (napr. bicykle BMX).