Tlačiť

STN EN ISO 21029-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 21029-2
Slovenský názov: Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1 000 litrov vrátane. Časť 2: Prevádzkové požiadavky (ISO 21029-2: 2015)
Anglický názov: Cryogenic vessels - Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume - Part 2: Operational requirements (ISO 21029-2:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 23.020.40
Triediaci znak: 69 7251
Úroveň zapracovania: idt ISO 21029-2:2015, idt EN ISO 21029-2:2015
Vestník: 01/16
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1251-3:2002-06 (69 7251)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: