SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16247-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16247-4


Označenie: STN EN 16247-4 zrušená
Slovenský názov: Energetické audity. Časť 4: Doprava
Anglický názov: Energy audits. Part 4: Transport
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2016
Dátum zrušenia: 1. 11. 2022
Jazyk: SK
ICS: 03.120.10, 27.010, 55.020
Triediaci znak: 38 0001
Úroveň zapracovania: idt EN 16247-4:2014
Vestník: 03/16
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16247-4:2022-11 (38 0001)
Nahradené normy: STN EN 16247-4:2014-12 (38 0001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa musí používať spolu s normou EN 16247-1, ktorej je doplnkom. Táto norma poskytuje dodatočné požiadavky k norme EN 16247-1 a musia sa uplatňovať spoločne.Tieto opísané postupy sa uplatňujú pre rôzne druhy dopravy (cestná, železničná, lodná a letecká), ako aj pre ich rôzne rozsahy (od miestnej až na dlhé vzdialenosti) a tým, čo je prepravované (v podstate pre tovary a osoby).Táto európska norma špecifikuje požiadavky, metodiku a výsledky špecifické pre energetické audity v sektore dopravy pre každú situáciu, v ktorej sa vykonáva presun, bez ohľadu na to, kto je operátor (verejná alebo súkromná spoločnosť, alebo či operátor je alebo nie je výlučne zameraný na dopravu), je tiež riešený v tomto dokumente.Táto európska norma poskytuje odporúčania, ako je možné optimalizovať spotrebu energie v rámci jednotlivých druhov dopravy, ako aj výber najlepšieho spôsobu dopravy v každej situácii; závery vyvodené energetickým auditom môžu ovplyvniť rozhodnutie o infraštruktúre a investícii.