SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16247-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16247-3


Označenie: STN EN 16247-3 zrušená
Slovenský názov: Energetické audity. Časť 3: Procesy
Anglický názov: Energy audits. Part 3: Processes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2016
Dátum zrušenia: 1. 11. 2022
Jazyk: SK
ICS: 03.120.10, 27.010
Triediaci znak: 38 0001
Úroveň zapracovania: idt EN 16247-3:2014
Vestník: 03/16
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16247-3:2022-11 (38 0001)
Nahradené normy: STN EN 16247-3:2014-12 (38 0001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky, metodiku a konečné výstupy z energetických auditov procesu, ktoré pozostávajú z:a) organizovania a riadenia energetického auditu;b) analyzovania údajov z energetického auditu;c) vykazovania a zdokumentovania zistení z energetického auditu.Táto časť normy sa uplatňuje na miesta, kde proces využíva energiu. Musí sa použiť spolu s normou EN 16247-1 Energetické audity. Časť 1: Všeobecné požiadavky, ktorej je doplnkom. Poskytuje doplnkové požiadavky k norme EN 16247-1 a musia sa uplatňovať súčasne.Proces by mohol zahŕňať jednu alebo viac výrobných liniek, kancelárií, laboratórií, výskumných centier, baliace a skladové sekcie so špecifickými prevádzkovými podmienkami a miesta dopravy. Energetický audit by mohol zahŕňať celé miesto alebo časť miesta.Ak sú budovy zahrnuté do predmetu energetického auditu, energetický audítor sa môže rozhodnúť, že uplatní normu EN 16247-2 Energetické audity. Časť 2: Budovy.