SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 16850
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 16850Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16850
Slovenský názov: Ochrana obyvateľstva a spoločnosti. Usmernenie na manažovanie ochrany v zariadeniach zdravotnej starostlivosti
Anglický názov: Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 11.020, 13.310, 91.040.10
Triediaci znak: 83 0010
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16850:2015
Vestník: 03/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2017.
Predmet normy: