Tlačiť

STN P CEN/TS 16850Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16850
Slovenský názov: Ochrana obyvateľstva a spoločnosti. Usmernenie na manažovanie ochrany v zariadeniach zdravotnej starostlivosti
Anglický názov: Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 11.020, 13.310, 91.040.10
Triediaci znak: 83 0010
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16850:2015
Vestník: 03/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do septembra 2017.
Predmet normy: