SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0032
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0032Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0032
Slovenský názov: Výpočet stavebných konštrukcií a základov zaťažených dynamickými účinkami strojov
Anglický názov: Calculation of building structures and foundations loaded by dynamic effect of machines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080
Triediaci znak: 73 0032
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/16
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0032:1977-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na výpočet dynamicky zaťažených predpätých a nepredpätých konštrukcií stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych, zhotovených z ľubovoľného stavebného materiálu a nadväzuje na STN EN 1990. Podľa tejto normy sa vykonáva výpočet stavebných konštrukcií, v ktorých sú umiestnené stroje, strojové zariadenia a dopravné manipulačné prostriedky, ktoré vyvodzujú dynamické účinky a ich výpočet nie je upravený v STN EN 1991-3. Norma neplatí na výpočet stavebných konštrukcií, ktorých základové konštrukcie sú z okolia rozkmitané dynamickými účinkami šíriacimi sa základovou pôdou. Norma neplatí na výpočet účinkov zaťaženia stavebných konštrukcií vetrom.Túto normu možno použiť aj pre iné druhy stavebných konštrukcií (napr. inžinierske stavebné konštrukcie, technologické konštrukcie), pokiaľ pre ne nie sú vydané osobitné normy alebo predpisy, resp. pokiaľ pre ne nie je nutná osobitná štúdia. Pokiaľ existujú takéto normy a predpisy, platí táto norma len v rozsahu nimi vymedzenom.