Tlačiť

STN P CEN/TS 16717Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16717
Slovenský názov: Povrchy pre športové areály. Skúšobná metóda na stanovenie tlmenia nárazu, zvislej deformácie a energie vrátenej športovým povrchom od simulovaného športovca
Anglický názov: Surface for sports areas - Method of test for the determination of shock absorption, vertical deformation and energy restitution using the advanced artificial athlete
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 59.080.60, 97.220.10
Triediaci znak: 73 5955
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16717:2015
Vestník: 05/16
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do konca marca 2017.
Predmet normy: