Tlačiť

STN EN 14081-1


Označenie: STN EN 14081-1 zrušená
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2016
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: EN
ICS: 79.040
Triediaci znak: 73 1716
Úroveň zapracovania: idt EN 14081-1:2016
Vestník: 06/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14081-1:2018-02 (73 1716)
Nahradené normy: STN EN 14081-1+A1:2011-06 (73 1716)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: