Tlačiť

STN EN 16319+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16319+A1
Slovenský názov: Priemyselné hnojivá. Stanovenie stopových prvkov. Stanovenie kadmia, chrómu, olova a niklu atómovou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES) po rozpustení v lúčavke kráľovskej
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 65.080
Triediaci znak: 65 4912
Úroveň zapracovania: idt EN 16319:2013+A1:2015
Vestník: 06/16
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 16319:2014-02 (65 4912)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: