SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 48 2506
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 48 2506Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 48 2506
Slovenský názov: Lesníckotechnické meliorácie. Zahrádzanie bystrín a strží
Anglický názov: Forestry amelioration. Torrent and gully control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.020, 65.060.80
Triediaci znak: 48 2506
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/16
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 48 2506:1996-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma usmerňuje a špecifikuje postupy pri navrhovaní zahrádzania bystrín a strží, opatrenia v brehových porastoch, návrhy revitalizácie bystrín a bystrinných povodí, starostlivosť o neupravené korytá, údržbu bystrinných úprav, opatrenia v povodiach vrátane protilavínových opatrení. Norma ďalej špecifikuje postupy pri melioračných prácach, ktoré sa vykonávajú s cieľom celkovo zlepšiť odtokové pomery v bystrinných povodiach, odstraňovať alebo tlmiť erózie v bystrinách, stržiach a v ich povodiach. Východiskovým podkladom na úpravy všetkých prirodzených i umelých vodných tokov s povodím väčším ako 5 km2 a na ich revitalizáciu je STN 75 2101.