Tlačiť

STN EN 1657Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1657
Slovenský názov: Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie základnej fungicídnej alebo kvasinkocídnej aktivity chemických dezinfekčných a antiseptických prípravkov používaných vo veterinárstve. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)
Anglický názov: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2016
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 71.100.35
Triediaci znak: 80 7033
Úroveň zapracovania: idt EN 1657:2016
Vestník: 09/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1657:2006-04 (85 7033)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: